_2.18 Check Like

Kiểm tra người dùng đã like fanpage chưa.

Chức năng: Kiểm tra user đang tương tác đã like Page chưa, nếu đã like sẽ gửi Block 1, chưa like gửi Block 2.

** Thẻ chức năng giúp tăng lượt like Page một cách hiệu quả trong các chiến dịch tặng quà. Nếu check like khách hàng đã like thì được nhận quà, chưa like sẽ hướng khách hàng tới block nhắc nhở like và có nút like dẫn đường link tới Page của mình để khách hàng like.

Lưu ý: Tính năng này gặp lỗi không check được like và báo rằng người dùng chưa like page. Nguyên nhân là do người dùng đó đặt bảo mật trang cá nhân cao, làm ẩn đi phần hiển thị page đã like dẫn tới chatbot không thể biết được họ đã like hay chưa (dù khách đã like rồi). Cần cân nhắc cẩn thận khi sử dụng tính năng này cho chiến dịch của bạn.

Last updated