__3.10.5 Domain Whitelisting

Domain (tên miền)

Domain Witelising là một danh sách chứa các domain được cập nhật lên Facebook có chức năng bật được domain đó dưới dạng popup.

Khi muốn mở trang web dưới dạng popup của messenger, bạn phải add tên miền vào. Xem lại _2.1.2.2 phần Text-Button-URL

page_2.1 Text

1. Add Domain

Bước 1: Chọn "Add Domain" để thêm một domain mới vào Domain Whitelisting

Bước 2: Copy Domain cần add

Bước 3: Paste vào ô Domain còn trống

2. Yêu cầu:

Để đặt hoặc cập nhật danh sách miền được cho phép, bạn phải có vai trò 'Quản trị viên' cho Trang được liên kết với bot.

Yêu cầu tên miền và HTTPS Miền phải đáp ứng các yêu cầu sau đây để đưa vào danh sách cho phép:

  • Phân phối qua HTTPS

  • Sử dụng tên miền đủ tiêu chuẩn, chẳng hạn như https://www.messenger.com/. Địa chỉ IP và localhost không được hỗ trợ để đưa vào danh sách cho phép.

3. Danh sách cho phép trong cài đặt Trang

Quản trị viên Trang cũng có thể cập nhật danh sách miền hợp lệ của họ trong cài đặt Trang bằng cách thực hiện thao tác sau:

  1. Nhấp vào Cài đặt Trang

  2. Nhấp vào Nhắn tin nâng cao

  3. Chỉnh sửa miền được đưa vào danh sách hợp lệ của trang trong phần Miền được đưa vào danh sách hợp lệ

Một số Domain không được hỗ trợ trên trang:

Để xóa Domain, chọn "Delete".

Last updated