_2.34 Send Gmail

Để sử dụng thẻ Send Gmail các bạn chọn theo thứ tự:

1- Chọn Tab Google

2- Chọn thẻ Send Gmail

3- Chọn mục Integration và chọn Add New để thêm kết nối mới.

Tiếp theo bạn nhập tên và mô tả sau đó chọn vào Nút "Google Auth" để kết nối vào tài khoản google.

Ở các cửa sổ hiện lên các bạn chọn tiếp tục (hoặc đồng ý) cho tới khi kết nối thành công như hình dưới thì các bạn chọn "Update"

Sau đó các bạn cấu hình thông số gửi mail:

To Email Attr: Attribute chứa email của khách hàng

Email Subject: Tiêu đề email

Email Content: Nội dung email

Last updated