_1.2 Kết nối bot với Fanpage

Cách kết nối Smax.bot với Fanpage của bạn

1. Có 3 cách kết nối bot với Fanpage.

Kết nối bên ngoài giao diện bot.

  • Tại bên ngoài giao diện hiển thị các bot, bạn có thể kết nối fanpage với bot mà bạn muốn kết nối bằng cách: Nhấn Connect page → Nhấn Connect to Page trên Page mà bạn muốn kết nối với bot

Kết nối bên trong giao diện bot:

  • Bên trong giao diện chat bot, bạn nhìn góc trên bên trái có chữ Connect page → Nhấn Connect to Page trên fanpage mà bạn muốn kết nối với bot.

Kết nối bot với fanpage trong phần setting (Cấu hình).

  • Trên thanh công cụ màu xanh phía bên trái giao diện bot chọn: Setting (Cấu hình) → Connect Page → Nhấn Connect to Page trên Page mà bạn muốn kết nối với bot.

2. Lưu Ý:

  1. Một page chỉ connect được với 1 bot.

  2. Smax bot chỉ hiển thị những fanpage bạn cung cấp quyền cho Smax khi login. Để cập nhật page mới vào Smax bạn vui lòng logout ra và login lại để cấp quyền cho fanpage đó.

  3. Chỉ có thể kết nối bot với fanpage khi bạn là admin của fanpage đó.

Last updated