_2.32 Comment

Hỗ trợ botcomment kèm theo ảnh

Đối với chức năng Comment sẵn có của công cụ BotComment sẽ không thể gửi hình ảnh, vì vậy thẻ Comment sẽ bổ trợ cho chức năng đó gửi thêm ảnh kèm theo.

Để sử dụng được thẻ này bạn cần phải tạo kịch bản botcomment trước, sau đó sẽ dùng chức năng Lưu comment ID vào Attribute hoặc Lưu Post ID vào attribute để lấy attribute đó sử dụng.

Tiếp theo, tạo block chứa thẻ Comment, sau đó chọn Post ID/ Comment ID (1), tiếp đến nhập nội dung Text (2) mình muốn và gửi ảnh Image (3) kèm theo nếu cần thiết.

Last updated