_4.1 Cách sử dụng Hàm

Sử dụng hàm bằng cách mở dấu "["

Smax.bot là ứng dụng chatbot duy nhất ở Việt Nam đưa vào tính năng "HÀM" trong việc tùy biến và hiển thị dữ liệu. Nếu các bạn đã từng sử dụng các HÀM trong Excel (if, sum...) thì cách hoạt động ở Smax.bot cũng tương tự như vậy.

1- Hàm UPPER - LOWER - PROPER

Trong excel người ta sử dụng 3 hàm này cho mục đích chuyển chữ thường thành hoa (UPPER), hoa thành thường (LOWER), và viết hoa chữ cái đầu câu (PROPER)

Ở Smax cũng tương tự và bạn có thể gọi hàm như sau:

GỌI HÀM Ở SMAX

HIỂN THỊ

[=UPPER(xin chào)]

XIN CHÀO

[=LOWER(CẢM ƠN)]

cảm ơn

[=PROPER(xin chào)]

Xin Chào

2- Hàm GENDER (dùng để hiển thị cách xưng hô)

Thông thường các nền tảng chatbot khác sẽ sử dụng attribute {{gioitinh}} để hiển thị xưng hô "anh" "chị" "bạn" tuy nhiên có 1 điểm yếu là bạn muốn đổi thành "Anh" "ANH" hoặc là xưng hô theo 1 cách khác như "Ba" "Mẹ" (đối với các page dành cho bé), "Cậu" "Tớ" page dành cho oto ^^

3- Hàm SEPRATOR

Định dạng dấu phẩy cho số

4 - Hàm TIMENOW

Hiển thị thời gian hiện tại theo định dạng, sử dụng khi muốn thông báo cho người dùng về thời điểm.

  • timezone: Múi giờ, bạn chọn múi giờ của HCM là +7. Nhập số 7 vào chỗ này là được

  • YYYY-MM-DD và HH-mm-ss: Định dạng ngày giờ hiển thị cho người dùng (Y là năm, M là tháng, D là ngày, H là giờ, m là phút, s là giây). Số lượng ký tự tương ứng với các số hiển thị

VD: YYYY-MM-DD và HH-mm-ss là 2020-11-11 và 17-45-56

Ngoài ra còn các hàm khác như Format Time, Mod và Random. Bạn có thể xem thêm cách sử dụng tại đây.

Last updated