_2.24 Media

Chức Năng:

Dùng để gửi 1 hình ảnh hoặc 1 video đã được upload lên fanpage hoặc từ fanpage khác cho người dùng.

Media Type:

Dùng để lựa chọn dạng media để gửi, có 2 loại: một là Video hai là Image

Facebook URL:

Là đường dẫn của nội dung bạn muốn gửi cho khách.

Ví dụ: bạn bán sản phẩm giày, bạn muốn gửi video trực tiếp cho khách mà không phải tải video về máy (hoặc ảnh) thì bạn có thể sử dụng tính năng này, Copy đường dẫn trên trình duyệt rồi dán vào. Smax sẽ tự lấy nội dung đó và gửi cho khách của bản.

Last updated