Comment on page

_2.21 Audio

Vị trí thẻ Audio
Chức năng: Gửi file Audio cho khách hàng
Link Cloud: Bạn có thể upload audio lên cloud (các hosting hoặc tài khoản cloud storage) lấy link trực tiếp theo định dạng https://domain.com/....audio.mp3
Link Dropbox: Bạn có thể upload audio lên dropbox, sau đó chọn vào "Share"
Tiếp theo hệ thống sẽ hiện ra 1 popup bạn chọn vào "Create link"
Đợi 1 vài giây hệ thống sẽ sinh ra đường link, bạn click vào "Copy Link"
Copy xong bạn dán trực tiếp vào thẻ Audio của Smax.bot mà không cần chỉnh sửa gì.