_4.2 Kết nối với Botplus

Kết nối Smax.bot với Add-on Botplus

Botplus là nền tảng plugin (add-on) cực kỳ mạnh mẽ cho chatbot messenger được phát triển dành riêng cho người dùng Smax. Hiện tại đang có 2 phiên bản Botplus:

  1. Botplus.vn - phiên bản add-on cực kỳ mạnh mẽ dành riêng cho thị trường Việt Nam. Đang hoạt động ổn định và đầy đủ tính năng.

    1.1 - Tài liệu và video hướng dẫn: https://bot.vn/hoc-chatbot/chatbot-voi-botplus/

  2. Botplus.io - là add-on phiên bản dành cho quốc tế với nhiều cập nhật hơn và template được thiết kế riêng, phiên bản này nhiều plugin, tính năng và custom tốt hơn so với phiên bản trước

    2.1 - Tài liệu và video hướng dẫn: tailieu.smax.bot, https://bot.vn/hoc-chatbot/chatbot-voi-botplus-io/

Để xem thêm hướng dẫn về botplus.vn bạn có thể xem thêm tại đây.

Kết Nối Smax Bot với Botplus.

Trong mỗi một plugin trên botplus đều có 3 phần quan trọng:

Mỗi chatbot trên Smax đều có một ID và Token riêng, việc của bạn là cũng cấp cho Botplus những thông số này để add-on có thể kết nối và trả kết quả cũng như nhận giá trị truyền lên từ Smax.bot.

Bạn có thể lấy ID và Token trên Smax bằng cách click lần lượt vào 2 biểu tượng này trên Smaxbot

Ngoài ra, với một số plugin như Lucky Spiner, Basic Form,... bạn cần điền thêm cả Go to Block. Hiểu đơn giản sau khi botplus chạy xong (khách đã quay vòng quay xong hoặc điền form), botplus sẽ trả kết quả về chatbot rồi thông qua đó gửi tin nhắn trả kết quả hoặc tiếp tục kịch bản.

Để tránh xảy ra lỗi không thấy bot phản hồi khi sử dụng tính năng này, bạn chú ý copy tên của block trên Smax.bot mà bạn muốn botplus trả về sau khi chạy xong. Điều này loại bỏ hoàn toàn vấn đề nhầm chữ khi điền Block Name trên botplus:

Ngoài ra đối với nền tảng botplus.io, block trả về kết quả (Go to Block) là Id của block đó: Click vào block bạn muốn -> Copy đoạn id cuối cùng hiển thị trên url của thanh công cụ web

Lưu ý: Botplus nhiều plugin hay, hỗ trợ rất tốt cho fanpage để tăng tương tác khách hàng, chính vì vậy công đoạn kết nối bạn cần xem Video hướng dẫn để sử dụng tốt nhất.

Last updated