_2.29 Sub/UnSub

Tạo tùy chọn cho người dùng nhận hoặc không nhận tin nhắn nữa.

Nếu bạn muốn tạo cho khách hàng tùy chọn không nhận Broadcast trong tương lai thì đây là chức năng của thẻ đó. Việc gửi broadcast hàng loạt đôi khi khiến khách hàng cảm thấy phiền phúc, họ rất muốn dừng nhận tin nhắn nhưng không còn cách nào khác ngoài việc block page.

Điều này ảnh hưởng đến hoạt động Remarketing của bạn rất lớn, vì khả năng facebook hạn chế gửi tin nhắn của page là rất cao. Hiểu được điều đó, Smax đã thêm vào thẻ này để hỗ trợ bạn.

Tính năng của thẻ này dùng khá đơn giản, hãy tạo một tùy chọn ngưng nhận tin nhắn cho khách hàng trong kịch bản của bạn.

Sau đó điều hướng sang block chứa thẻ này kèm theo một nội dung cảm ơn là ok!

Bạn yên tâm, nếu sau này họ tương tác lại với bạn thông qua inbox. Họ sẽ được chuyển sang Subscribe và có thể nhận được tin nhắn trong tương lai.

Last updated