_1.1 Tạo bot đầu tiên

Cùng bắt tay tạo ra con bot đầu tiên của bạn nào.

1. Truy cập Smax.bot và đăng nhập

Có 2 cách đăng nhập vào Smax.bot
1. Click vào Đăng Nhập
Nhấn đăng nhập để vào bot
2. Click vào "Thử nghiệm miễn phí"
Click vào thử nghiệm miễn phí

2. Liên kết với Facebook

  • Sau khi click login hệ thống sẽ hiện ra một popup để bạn cung cấp những quyền fanpage cho Smax.bot. Chọn "Tiếp tục dưới tên ..." để liên kết Smax.bot với facebook của bạn
  • Chọn đăng nhập tài khoản khác nếu tài khoản facebook không phải của bạn.
  • Tiếp đến sẽ tới trang tích hợp fanpage vào Smax.bot. Bạn hãy chọn những fanpage muốn tích hợp chatbot nhé. Nếu muốn chọn hết và mỗi khi tạo page mới sẽ tự động cập nhật với Smax.bot thì bấm "Chọn tất cả".
Chọn các trang muốn cấp quyền cho smax
  • Tiếp đến là những quyền mà Smax muốn bạn cung cấp để hoạt động được trên fanpage của bạn.
Chọn các quyền cho smax
Bạn có thể bỏ chọn nếu không muốn cung cấp quyền nào đó cho Smax.bot. Nhưng lưu ý:
  • Bước cuối cùng, bạn hãy nhấn Ok để hoàn thành đăng nhập.
Nhấn OK và kết nối thành công

3. Tạo bot mới

Click "Add New Bot" để tạo bot mới.
Tạo bot mới
Có 2 cách để tạo bot mới
1. Tạo bot trống chưa có giữ liệu gì.
Tạo bot trống
2. Tạo bot theo Template có sẵn do Smax cung cấp.
Chọn preview để xem mẫu kịch bản
Chọn clone hoặc clone to bot để tạo bot mới hoặc tạo kịch bản cho bot sẵn có
3. Bot từ nguồn clone
Chọn clone bot sẵn có
Tích nội dung muốn clone và target hướng tới
Targer:
  • Clone bot sẽ copy ra con bot tương tự ngay trên giao diện smax.bot của mình.
  • Clone code sẽ là url để gửi qua cho người khác hoặc copy qua trình duyệt khác để copy bot (Sẽ có 2 tùy chọn là Mod và Admin với những quyền hạn nhất định - Với admin sẽ có quyền cấu hình bot)