_2.6 User Input

Lưu câu trả lời của khách hàng.

Chức năng: Tạo 1 câu hỏi cho người dùng để người dùng nhập ý kiến của mình gửi cho hệ thống. Hệ thống sẽ lưu câu trả lời của khách hàng vào một attribute.

1. Message To User:

 • Là tin nhắn câu hỏi gửi cho khách hàng.

 • Có thể sử dụng hàm và attribute giống như element text.

 • Khi có nhiều câu hỏi trong thẻ User input, Bot sẽ hỏi từ trên xuống dưới từng câu 1 đợi khách hàng trả lời xong mới chạy tới câu tiếp theo.

 • Click Add Fields để thêm câu hỏi cho khách hàng.

2. Validation.

 • Là những hàm hỗ trợ check thông tin khách hàng nhập vào.

 • Hỗ trợ 7 lựa chọn là:

  • Number: Kiểm tra khách hàng nhập vào có phải là số không.

  • Text: Kiểm tra khách nhập nội dung bất kỳ

  • Phone: Kiểm tra khách hàng nhập vào có phải là số điện thoại không.

  • Phone - Suggestion: Chức năng giống Phone nhưng Bot sẽ gợi ý câu trả lời số điện thoại khách dùng để xác minh Facebook, khách chỉ việc bấm nút mà không cần nhập dữ liệu.

  • Email: Kiểm tra khách hàng nhập vào có định dạng giống Email không.

  • Email - Suggestion: giống Phone - Suggestion nhưng thay vì số điện thoại thì Facebook sẽ gợi ý email đăng ký tài khoản của họ.

 • Cột số bên cạnh hiển thị số lần bot gọi lại Message to User khi người khách nhập sai hoặc không đúng dữ liệu khiến bot không hiểu được nội dung nhập. Quá số lần nhập không chính xác bot sẽ bỏ qua Element User Input để tránh spam gây khó chịu.

 • Khi khách hàng nhập thông tin sai định dạng đã chọn, hệ thống sẽ thông báo tin nhắn Default Phrase gửi cho khách hàng. Tin nhắn bên trái là tin nhắn mặc định của hệ thống, có thể sửa lại vào các ô bên phải (CHANGE TO) nếu muốn thông báo tin nhắn khác.

Lưu ý:

 • Mỗi câu hỏi khách hàng chỉ có thể nhập trả lời 1 lần.

 • Tin nhắn báo nhập sai thông tin phải được sửa đúng theo thứ tự đã được định dạng trong các dòng.

  • Dòng 1: Thông báo tin nhắn thông tin khách hàng nhập không phải là một số.

  • Dòng 2: Thông báo tin nhắn thông tin khách hàng nhập không phải là một email.

  • Dòng 3: Thông báo tin nhắn khách hàng nhập không phải là một số điện thoại.

3. Save Answer to attributes.

 • Lưu câu trả lời của khách hàng vào attribute.

 • Có thể lưu vào attribute đã có sẵn hoặc tạo 1 attribute mới để lưu.

 • Không thể lưu vào các attribute của hệ thống VD: Lưu tên khách hàng nhập vào {{full name}}.

Last updated