_3.5 Kịch bản chăm sóc

Sequence - Tự động gửi chuỗi nội dung cho khách hàng theo lịch.

Đây là tính năng cho phép bạn thiết lập trước một chuỗi tin nhắn và gửi lần lượt theo lịch bạn muốn cho người dùng. Nhóm người nhận sẽ được phân biệt bằng các Attribute tương ứng.

Trong phần tính năng này sẽ có nhiều nhóm kịch bản (Sequence Group) và bên trong mỗi nhóm sẽ có nhiều Sequence (kịch bản). Bạn có thể tạo và cấu hình chuỗi tin nhắn cho phù hợp với mục đích.

 1. Add Sequence Group: Tạo nhóm kịch bản mới.

 2. Đổi tên Sequence Group sao cho phù hợp với chiến dịch.

 3. Để thêm các Sequence trong nhóm bạn bấm vào "+ Kịch Bản Mới"

Sau khi các Sequence mới được tạo, bạn hãy bấm vào từng cái để bắt đầu cấu hình:

 1. Cấu hình sau bao lâu sẽ gửi tin (block) tới khách hàng.

 2. Ghi chú (không quá quan trọng, khách không thấy được phần này).

 3. Chọn block gửi tới khách hàng.

Tiếp theo bạn sẽ cần quan tâm tới phần cấu hình thời gian của tin nhắn:

 1. Số đơn vị

 2. Chọn đơn vị: Giây, phút, giờ, ngày....

 3. Chỗ này chính là thời gian bạn muốn gửi tin tới khách hàng.

 4. Kiểm tra tiến trình của Sequence và theo dõi phản hồi từ khách hàng.

VD: Nếu khách vào sequence lúc 10h sáng nếu bạn để 15 tiếng sau sẽ gửi 1 nội dung nào đó tới khách hàng thì sẽ rơi vào 1h sáng, điều này sẽ gây khó chịu cho khách hàng. Vì vậy b set là 13 to 20 (13h -20h) nếu tin nhắn gửi tới khách hàng nằm ngoài khoảng này thì hệ thông sẽ không gửi tin đi mà chờ tới khung giờ đó mới gửi tránh làm phiền khách hàng.

Lưu ý: Để hạn chế Spam, mỗi khách hàng chỉ nên vào 1 sequence 1 lần thôi. Nếu vào lần thứ 2 thì sẽ không có tác dụng (tránh khách bị spam tin).

Vậy để khách có thể vào tiếp lần 2 đc cùng 1 sequence thì bạn phải remove họ ra khỏi sequence đó. (bằng tính năng remove sequence hoặc làm thủ công)

Ngoài ra, tính năng Sequence cũng sẽ chịu ảnh hưởng bởi chính sách 24h (tại đây) chính vì vậy, khi gửi block, bạn cần cài đặt block theo đúng chính sách:

 1. Tạo block mới và chọn 24h messager tags (1)

 2. Chọn loại thẻ tags mà bạn muốn gửi (2)

Last updated