Comment on page

_4.3 Tải Khách Hàng

Tải về tệp khách hàng đã tương tác với page được Smax ghi nhận
Vị trí tính năng Export Data
Tính năng này sẽ chỉ áp dụng cho gói cước trả phí, vì vậy nếu bạn chưa đăng ký gói trả phí thì bạn có thể sử dụng tính năng Attr to Sheet để đẩy dữ liệu khách hàng lên Sheet rồi tải về.
Ngoài ra bạn cũng có thể Import dữ liệu lên Bot.
Vị trí tính năng Import Data