_3.4 Khách hàng

Khu vực quản lý các khách hàng đã inbox cho page

Đây là khu vực quản lý danh sách tất cả những khách hàng đã tương tác với page thông qua inbox.

  1. Với tính năng "Quét khách hàng cũ" bạn có thể quét được toàn bộ các khách hàng đã từng inbox cho page kể từ khi lập page.

  2. Khu vực quản lý các Attribute.

  3. Bộ lọc cơ bản.

  4. Tính năng thêm/xóa khách hàng vào kịch bản chăm sóc (sequence). Subscribe hoặc Unsubscribe (đăng ký hoặc bỏ đăng ký khách hàng với bot). Tính năng Export Data (Gói trả phí) để tải dữ liệu khách hàng về.

  5. Tính năng Subscribe hoặc Unsubscribe từng khách hàng.

  6. Tính năng Import Data: Đẩy dữ liệu khách hàng từ file Excel lên.

Các lưu ý khi quét khách hàng cũ

  • Smax.bot sẽ quét tất cả khách hàng cũ và bổ sung các thuộc tính của họ (họ tên, avatar, giới tính, thời gian lần đầu inbox cho page, lần cuối inbox cho page, nội dung inbox cuối cùng...) đây là tính năng độc quyền duy nhất chỉ có tại Smax.bot giúp cho bạn có thể phân loại khách hàng của mình.

  • Để đảm bảo cho việc Facebook sẽ không khóa API (dẫn tới việc bot không hoạt động được trên page của bạn) Smax.bot sẽ quét khách hàng cũ theo cơ chế chậm, nên các bạn bình tĩnh đợi khách hàng về đầy đủ và an toàn nhé :D

  • Trong thời gian chờ đợi khách hàng được quét đầy đủ vui lòng không ngắt kết nối tài khoản của bạn với Smax.bot

Last updated