Các thuật ngữ

Các thuật ngữ trong quá trình sử dụng Smax.Bot

1. Chatbot:

Là 1 con robot tự động trả lời, tương tác giao tiếp với khách hàng dựa trên những gì bạn đã thiết lập sẵn.

2. Fanpage:

Là một tài khoản fanpage của Facebook kết nối với chatbot để chatbot có thể giao tiếp với khách hàng của fanpage.

VD: Chatbot giống như 1 nhân viên chăm sóc khách hàng bạn thuê về, để họ có thể nói chuyện với khách trên fanpage thì bạn phải kết nối nhân viên đó vào fanpage của bạn

3. Kịch bản:

Là tất cả những gì bạn thiết lập cho 1 con bot sẽ tương tác với khách hàng của mình (trải nghiệm của khách hàng có với fanpage có tốt hay không là do người thiết lập).

VD: bạn xây dựng 1 cái khách sạn và bạn sẽ phải thiết lập khách sạn đó có chức năng gì, vận hành ra sao, giao tiếp phục vụ khách hàng thế nào.

4. Element (Card/ thẻ) và Block (khối)

Element (Card/ thẻ) là một công việc (chức năng) cụ thể mà bot sẽ làm (gửi ảnh, gửi nội dung, gửi tùy chọn, lưu thông tin...). Trong khung màu đỏ (hình dưới) là list các Element (Card/ thẻ) bạn có thể sử dụng.

VD: Hiểu nôm na nó là các vật mà bạn dùng để xây nên các khách sạn của mình, mỗi vật sẽ có các chức năng riêng (bàn ăn để ăn, giường để ngủ, vòi hoa sen để tắm...)

Block là tập hợp các Element (hình trên là giao diện khi chỉnh sửa 1 block, bạn có thể thấy block được xây dựng bởi tập hợp các Element)

Trong hình dưới hình số 1 là giao diện 1 block ở khu vực quản lý, hình 2 là giao diện block ở khu vực mindmap. Các bạn click vào icon (số 3) để chỉnh sửa 1 block.

VD: Nếu vẫn là câu chuyện khách sạn thì bạn cứ hiểu block là 1 cái phòng chứa các vật dụng (Element) (phòng ăn có bàn ăn, có bát có đũa/ phòng ngủ có giường có chiếu, có chăn...phòng tắm có bồn tắm vòi hoa sen)

  • Welcome block: Đây là block mà người dùng sẽ gặp khi lần đầu tiên nhắn tin vào 1 fanpage.

  • Default block: Đây là block mà trong quá trình chat với bot, người dùng nhắn 1 tin nào đó không trùng với bất kỳ kịch bản nào bạn đã thiết lập sẵn.

VD: Welcome block bạn cứ hiểu là cái phòng lễ tân, khi bạn tới khách sạn lần đầu tiên thì luôn phải qua đó (còn khi bạn đã ở đó rồi thì sẽ ko cần mà cứ lên thẳng phòng của mình)

Default block giống như phòng chờ, nếu bạn tới khách sạn và phòng của bạn khai báo không khớp với phòng nào khách sạn đã có sẵn có bạn sẽ phải vào phòng chờ.

5. Sequence (kịch bản chăm sóc tự động)

Là 1 quy trình tương tác với khách hàng mà bạn lên lịch sẵn. dùng để gửi một chuỗi các kịch bản chia theo thời gian đến khách hàng (Ví dụ: ngày 1 gửi kịch bản giới thiệu khóa học, ngày 2 gửi bài học đầu tiên...

OK quay trở lại với câu chuyện khách sạn, bạn sẽ tạo ra 2 kịch bản chăm sóc khách hàng là ĂNSPA.

Kịch bản ăn: Khi khách hàng đăng ký 1 tiếng sau bạn sẽ đưa khách vào phòng ăn để khách ăn, 30 phút sau bạn sẽ đưa khách sang phòng uống nước, 15 phút sau bạn đưa khách ra ban công hóng gió...

Kịch bản Spa: 15 phút bạn đưa khách vào phòng xông hơi, 20 phút sau đưa vào phòng spa da mặt, 15 phút sau đưa qua phòng foot massage...

6. Gửi broadcast:

Là chức năng gửi tin nhắn hàng hoạt tới khách hàng của mình.

VD: Ở khách sạn thì bạn có thể dùng loa để phát tới tất cả khách hàng.

7. Khách hàng:

Là tất cả những người (nick Facebook) đã tương tác với fanpage của bạn qua inbox.

8. Attribute (custom field):

Là thuộc tính của 1 khách hàng

  • System Attribute: Là các thuộc tính của khách hàng do hệ thống tự sinh ra mà bạn không thể sửa được (VD: giới tính, thời gian vào bot, số tin nhắn đã nhắn, fullname (FB trả về theo tài khoản FB của khách)

  • Custom Attribute: Là các thuộc tính của khách hàng do bạn tự đặt trong quá trình xây dựng bot (khách này ở đâu, đã mua gì, mua bao nhiêu, số điện thoại, địa chỉ ship hàng...)

9. HÀM

Là 1 đoạn cú pháp để thực hiện 1 chức năng nào đó.

VD: 2 hình dưới mình sử dụng hàm UPPER để viết hoa toàn bộ tên của user, hoặc dùng hàm GENDER để hệ thống tự nhận dạng cách xưng hô với khách hàng.

Ref link là 1 đường dẫn có định dạng https://m.me/[IDPAGE]?ref=Welcome-Block dùng để truy cập trực tiếp vào 1 block nào đó (nếu user không vào qua reflink thì sẽ phải đi qua welcome block)

Reflink ngoài việc rất hữu ích cho tính năng test trong quá trình xây dựng block thì còn rất mạnh trong việc triển khai các chiến dịch và đo lường.

Last updated