5.2 Nâng cấp gói cước

Nhấn gói cước
Giống với "Đăng Ký Gói Cước", bạn chỉ cần bấm thêm vào nút Nâng cấp, sau đó chọn page bạn muốn nâng cấp và điều chỉnh tăng giới hạn Sub/page hoặc thời gian.
Sau khi Submit, nhân viên hỗ trợ sẽ liên hệ xác nhận và kích hoạt gói cước cho bạn.