__3.9.3 Messenger Plugin

Tạo mã code để nhúng livechat lên website

Tổng quan

Đây là tính năng cho phép bạn tùy chỉnh một đoạn mã HTML dùng để nhúng lên website, từ đó hiển thị cửa sổ chat với fanpage của thương hiệu đó. Điểm đặc biệt ở tính năng này là nó cho phép kết nối trực tiếp với Block của Smax.bot.

Nhờ nó mà bạn có thể tự động kết nối và trò chuyện hoặc tư vấn với khách hàng ngay trên giao diện website mà không phải chờ nhân viên tư vấn, hội thoại được đồng bộ lên chính fanpage của bạn.

Có 4 dạng hiển thị trên Website và sử dụng cho những trường hợp khác nhau theo mục đích của bạn, mỗi dạng hiển thị đều có ảnh demo bên phải để bạn hình dung được Plugin sẽ được hiển thị như thế nào:

Bạn có thể xem thêm cách cấu hình và nhúng Messenger Plugin lên website (tại đây)

Last updated