_2.27 Attach File

Gửi tệp đính kèm cho người dùng.

Tương tự với Email của google, chức năng Attach File cho phép bạn đính kèm một file bất kỳ

Khá đơn giản và dễ dùng, bạn chỉ cần làm theo hướng dẫn có trong thẻ là có thể sử dụng được chức năng này rồi.

Last updated