_3.3 Bot Comment

Tự động trả lời khi có khách hàng comment

Việc chăm sóc khách hàng khó khăn hơn khi có quá nhiều comment cùng lúc trên bài viết. Đặc biệt là vào thời điểm page đang có khuyến mãi khủng.

Với mỗi khách hàng comment, bot sẽ trả lời và inbox riêng dựa theo kịch bản bạn đã xây dựng. Thay vì một đội ngũ đông đảo trực page, bạn chỉ cần thiết lập kịch bản trả lời comment, còn lại hãy để Smax bot lo 😁

1. Kích hoạt bot comment

1. Kích hoạt bot comment.

 • Click chuột vào "Bot status" để kích hoạt bot.

2. Cài đặt thời gian delay

 • Thời gian delay mặc định là 30 giây.

 • Bạn có thể thay đổi thời gian delay cho phù hợp nhưng đừng để khách hàng phải đợi quá lâu nhé.

3. Áp dụng thời gian trả lời cho bot

 • Có 2 chế độ thời gian là 24/7 và Tùy chỉnh.

  • 24/7: Chế độ bot luôn luôn hoạt động.

 • Ngoài ra bạn có thể cài đặt thời gian tự động trả lời comment theo giờ làm việc của page để phục vụ khách hàng tốt nhất.

4. Các chế độ reply

Smax hỗ trợ 3 chế độ reply tin với comment

 • Comment

 • Inbox

 • Chuyển kịch bản inbox khi khách phản hồi lại Bot Comment

2. Tạo kịch bản

1. Tạo kịch bản

2. Kích hoạt kịch bản bot comment

 • Bạn có thể kích hoạt hoặc tạm dừng 1 kịch bản bot comment.

3. Tên kịch bản, bài viết

 • Tên kịch bản: Bắt buộc phải có.

 • All Post: Tất cả các bài viết tre

 • PostID: ID bài viết cần chạy bot comment.

  • Bạn có thể copy ID hoặc link của bài viết đó để hệ thống tự động cut ID.

  • Có thể có nhiều ID post trong 1 kịch bản.

  • Nếu bạn để trống PostID, hệ thống sẽ hiểu là kịch bản được áp dụng cho tất cả bài post trên page.

 • Hashtag:

  • Bot chỉ check comment trên bài viết có hashtag được cài đặt.

  • VD: #Smaxbot, #U23VietNam, #MinhYeuNhauDi,...

  • Lưu ý:

   • Hashtag nên ngắn gọn, dễ hiểu.

   • Hashtag không chứa các kí tự đặc biệt (trừ dấu gạch dưới '_').

 • Có thể chỉ điền 1 trong 2 trường Post ID hoặc Hashtag.

4. Các điều kiện

1. Comment cấp 1

 • Rep comment của comment trước đó

2. Số điện thoại

 • Bạn có thể chọn 1 trong 3 cách kiểm tra:

  • Không kiểm tra: bot sẽ trả lời tất cả comment.

  • Có SĐT: bot chỉ trả lời comment có chứa số điện thoại.

  • Không có SĐT: bot chỉ trả lời comment không chứa số điện thoại.

3. Email

 • Bạn có thể chọn 1 trong 3 cách kiểm tra:

  • Không kiểm tra: bot sẽ trả lời tất cả comment.

  • Có Email: bot chỉ trả lời comment có chứa email.

  • Không có Email: bot chỉ trả lời comment không chứa email.

4. Nội dung

 • Dùng để phân loại comment của khách hàng theo nhu cầu

  • VD: Giá, chất lượng, size,...

 • Hỗ trợ nhiều cách kiểm tra từ khóa tương tự như tính năng Keywords:

  • Trùng khớp

  • Bắt đầu với nội dung

  • Chứa nội dung

  • Không chứa nội dung

  • Bắt đầu với từ khóa

  • Chứa từ khóa

  • Không chứa từ khóa

5. Check Tag

 • Dùng nhiều trong chiến dịch viral yêu cầu khách hàng tag tên bạn bè.

6. Check Comment

 • Kiểm tra số comment mà bot đã trả lời

7. Check Inbox

 • Kiểm tra số inbox mà bot đã trả lời

8. Attribute

 • Lưu giá trị vào Attribute

9. Action

 • Lựa chọn hành động cho bot

10. Reply

 • Lựa chọn hình thức trả lời cho bot, bạn có thể sử dụng mẫu câu hoặc gửi cho khách block, bot sẽ gửi random phương thức trả lời đó

 • Chuyển kịch bản inbox khi khách hàng phản hồi lại Bot Comment: Sau khi bot inbox lại cho khách, nếu khách nhắn lại tin nhắn bất kì, bot sẽ phản hồi lại block bạn chọn

Để tránh Facebook cho là Spam khi trả lời nhiều lần bằng một mẫu câu các bạn lưu ý:

 1. Soạn ít nhất 3 mẫu câu tự động trả lời. Khi trả lời hệ thống sẽ lựa chọn ngẫu nhiên.

 2. Bắt buộc bạn phải sử dụng từ khóa {{full name}} để gắn tên khách hàng.

 3. Nên sử dụng kiểu {Chào|Hi|Xin chào} để hệ thống tạo ra các mẫu câu khác nhau tránh trùng lặp.

3. Chỉnh sửa, xóa, clone kịch bản

 • Bot sẽ ưu tiên check kịch bản theo thứ tự từ trên xuống. Và chỉ chạy 1 kịch bản cho 1 comment. Vì vậy bạn nên để kịch bản quan trọng lên đầu.

 • Có thể tạm dừng 1 kịch bản.

Last updated