_2.31 Split Attribute

Chia nhỏ cấu trúc Attribute thành nhiều Attribute nhỏ khác

Đây là một tính năng mới được Smax bot cập nhật trong thời gian gần đây. Nhằm mục đích hỗ trợ các nhà quảng cáo chạy mục tiêu chuyển đổi quả Landing Page (Ladipage) có thể truyền được dữ liệu về chatbot.

Hiểu đơn giản về thẻ Split Attribute có tính năng "chặt nhỏ" các Attribute ra và gán giá trị Attribute được "chặt" mà bạn muốn.

  • Content Attribute: Là nội dung của Attribute bạn muốn gọi ra để "Chặt"

  • Map Attribute: Mô tả cho bot là bạn sẽ chặt Attribute kia như thế nào và phân loại ra sao.

Mình có hướng dẫn chi tiết trong Video: https://youtu.be/7zHWWq7CAd8?t=287

Chúc bạn thành công!

Last updated