_3.2 Bot Menu

Tính năng tạo menu cho bot
Vị trí Bot Menu
Facebook hỗ trợ tạo menu để khách hàng có thể truy cập nhanh ở màn hình chat. Các menu này tương tự như 1 button để truy cập vào 1 block hoặc website.
Menu hiển thị trên khung chat
Cấu hình menu trên Smax.bot khá đơn giản
 1. 1.
  Click "Add Menu" để thêm menu mới
 2. 2.
  Kích hoạt Menu
 3. 3.
  Cài đặt Menu: Menu dẫn tới 1 Block hoặc 1 Url
 4. 4.
  Ấn "Save" để lưu cấu hình
 5. 5.
  Ấn cập nhập Fb để đồng bộ với Facebook
Lưu ý: Hiện tại Facebook mới update và chỉ hỗ trợ tạo 3 menu vì vậy hãy cân nhắc các menu mà bạn cần thiết nhất để đưa lên khung chat.