5.1 Đăng ký gói cước

Để đăng ký gói cước mới trên Smax, bạn bấm vào nút "Gói Cước" trên giao diện quản lý bot:

Tiếp theo, trong phần "Gói Cước Đã Kích Hoạt" bạn bấm vào nút "Đắng Ký Mới":

Bảng "Đăng Ký Gói Cước" hiện ra, trong phần này bạn cần điền các thông số và hệ thống sẽ tự tính tiền cho bạn:

  • Số lượng Chatbot bạn muốn mua tương ứng với số lượng Page bạn muốn triển khai.

  • Số Sub/ 1 Page là giới hạn Sub mà bot sẽ lưu trữ trên 1 page (càng nhiều càng rẻ)

  • Tiếp theo là lựa chọn thời gian sử dụng gói cước (tối thiểu 3 tháng)

  • Cuối cùng là nhập số điện thoại của bạn để nhân viên hỗ trợ có thể liên hệ

  • Sau khi nhập đủ dữ liệu bạn hãy Submit để gửi yêu cầu.

Sau khi nhân viên hỗ trợ liên hệ hỗ trợ thanh toán, bạn sẽ được kích hoạt gói cước.

Last updated