_3.1 Từ Khóa

Nhận diện từ khóa (keyword) và trả lời theo kịch bản hoặc block

Ngoài việc bạn có thể điều hướng kịch bản chatbot bằng các button (khách hàng sẽ phải click vào button để chuyển sang kịch bản sau) Vậy nếu trường hợp khách hàng không chọn vào button mà lại gõ một nội dung bất kỳ thì sao?

Smax.bot hỗ trợ việc cấu hình chatbot theo từ khóa cực kỳ đơn giản.

 1. "Click Add Keyword Group" để phân chia thư mục các từ khóa cho tiện quản lý.

 2. Smax.bot hỗ trợ 2 loại tin nhắn và nhiều loại khớp từ khóa: 2.1. Loại tin nhắn

  • Tin nhắn của Khách hàng: Tin nhắn mà khách hàng nhắn với page.

  • Tin nhắn của Page: Tin nhắn từ page nhắn cho khách.

  2.2. Loại khớp từ khóa

  • Trùng khớp: Khớp với nội dung khách nhắn

  • Chứa nội dung: Chứa nội dung khách nhắn

  • Bắt đầu với nội dung: Chứa nội dung bắt đầu giống khách nhắn

  • Chứa từ khóa: Kiểm tra từng chữ khớp với các chữ trong cụm từ

  • Bắt đầu với từ khóa: Kiểm tra chữ hoặc cụm chữ đầu có trong từ

  • Có Email là: Khớp với email khách nhắn

  • Có Email: Nội dung có chứa email

  • Có Email kết thúc với: Email kết thúc với đuôi bất kì

  • Có SĐT là: Khớp với sđt khách nhắn

  • Có SĐT: Nội dung có chứa sđt

  • Có SĐT bắt dầu với: SĐT bắt đầu với đầu bất kì

  • Khớp regex: Khớp với đoạn regex khách nhắn

 3. Nhập các từ khóa mà bạn cho là khách hàng có thể hỏi

 4. Cấu hình cách bot trả lời tương tứng. Bạn có thể trả lời bằng "Text" hoặc một "Block". Bạn có thể cấu hình nhiều Block hoặc nhiều Text, nhưng bot sẽ lựa chọn ngẫu nhiên 1 phương án để trả lời lại khách hàng.

Các lưu ý về việc cấu hình Keyword:

 • Bot sẽ KHÔNG phân biệt chữ hoa và chữ thường

 • Bot sẽ PHÂN BIỆT từ khóa có dấu và không có dấu.

Last updated