Tin Nhắn Trả Phí

Tin nhắn trả phí (Sponsored Messages) là một tính năng rất hay của Facebook để giúp cho các bạn có thể remarketing lại khách hàng cũ một cách dễ dàng. Khác với các hình thức gửi tin khác (broadcast, autospam) thì hình thức này hoàn toàn hợp lệ, các bạn có thể gửi tin nhắn chứa nội dung quảng cáo thoải mái (tất nhiên bạn vẫn phải đảm bảo các chính sách chung như hàng hóa cấm, các nội dung nhạy cảm, vi phạm bản quyền thương hiệu...)

Chính vì nó mất phí nên các bạn cần phải phân loại khách hàng 1 cách hiệu quả, điều này đòi hỏi các bạn cần phải target được khách hàng của mình trong thời gian tương tác và chăm sóc trước đó (VD bạn này thích gì, thường quan tâm loại sản phẩm nào...) Nếu bạn đủ kỹ năng, bạn hoàn toàn có thể xây dựng 1 kịch bản chatbot phân loại được

Tin nhắn này rất hay là sẽ vào thằng inbox của khách hàng thay vì hiển thị trên tường hoặc ở danh sách tin nhắn tất nhiên nó chỉ áp dụng cho các khách hàng đã tương tác với page của bạn qua tin nhắn.

Để bắt đầu chạy quảng cáo tin nhắn các bạn truy cập vào menu Sponsored Messages (1) và chọn Add New (2) để thêm mới một chiến dịch.

Sau đó các bạn điền đầy đủ nội dung tin quảng cáo vào bên cột trái (hệ thống sẽ hiển thị preview bên cột phải)

Lưu ý nội dung tin nhắn ở mục này sẽ không hỗ trợ Attribute, sau khi khách hàng click và chạy tới các kịch bản tiếp theo thì Facebook mới hỗ trợ.

Tiếp theo các bạn điền đầy đủ các thông số như bên dưới

  1. Lựa chọn tài khoảng quảng cáo mà bạn muốn liên kết (nếu không tìm thấy bạn có thể copy ID tài khoản nhập vào, lưu ý Facebook dùng để kết nối SmaxBot phải có quyền trên tài khoản quảng cáo đó).

  2. Lựa chọn tệp khách hàng, ở đây các bạn nên lựa chọn tệp khách hàng SmaxBot để có thể target được các thuộc tính người dùng lưu trên bot (VD đã tham gia chiến dịch A chưa, đã mua hàng chưa, đã để lại SĐT chưa).

  3. Lựa chọn ngân sách hàng ngày của bàn và khoảng thời gian chạy chiến dịch.

  4. Lọc các nhóm khách hàng mà bạn mong muốn targer dựa trên bộ lọc của SmaxBot (trong hình mình đang sử dụng bộ lọc cho những khách hàng chưa để lại SĐT)

  5. Bạn click Public để bắt đầu chiến dịch.

Tiếp theo bạn sẽ theo dõi trạng thá và thông số của các chiến dịch (lưu ý các chiến dịch này cũng sẽ được đồng bộ lên tài khoản quảng cáo mà bạn đã liên kết) Các chi phí cũng sẽ thanh toán cho Facebook qua tài khoản quảng cáo đó.

Last updated